Axel Hirschs pris

11 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat att i år tilldela Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand ett pris på vardera 125 000 kronor ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond. Priset, som instiftades 1967, skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit Håkan Håkansson och Jonas Jonsson (2015), Maja Hagerman och Lennart Pehrson (2016), Lena Johannesson, Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (2017) samt Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Petri (2018).

Fredrik Hertzberg är litteraturvetare och kritiker, född 1966. Han disputerade 2001 vid State University of New York at Buffalo och 2003 vid Åbo Akademi; båda avhandlingarna behandlar översättning av poesi och den finlandssvenske modernistiske författaren Gunnar Björling. 2018 publicerade Hertzberg ”Mitt språk är ej i orden”: Gunnar Björlings liv och verk. Han är verksam som litteraturforskare och som litteraturkritiker vid bland annat Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet. 

Jens Liljestrand är journalist, litteraturvetare och författare, född 1974. 2008 debuterade han skönlitterärt med novellsamlingen Paris–Dakar. Året därpå disputerade Liljestrand på en avhandling om Vilhelm Mobergs utvandrarserie. 2018 publicerade han Mannen i skogen: en biografi över Vilhelm Moberg. Han är biträdande kulturchef på Expressen. 

Liljestrand har tilldelats Gleerups skönlitterära pris (2008), Tidningen VI:s litteraturpris (2008), John Landquists pris (2018) och Lagercrantzen (2019).