Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Axel Hirschs pris

2020-03-06

Svenska Akademien har beslutat att Axel Hirschs pris för 2020 skall tilldelas Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg med 125 000 kronor vardera. Priset utgår ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond och skall delas ut till författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit Maja Hagerman och Lennart Pehrson (2016), Lena Johannesson, Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (2017), Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Petri (2018) samt Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand (2019).

Ingrid Carlberg är författare och journalist, född 1961 och bosatt i Österskär utanför Stockholm. Hon var journalist vid Dagens Nyheter 1990–2010 och gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet 2012–2013. Hon blev medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 2010.

Bland Carlbergs böcker kan nämnas Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader (2008), ”Det står ett rum här och väntar på dig …”. Berättelsen om Raoul Wallenberg (2012) och senast Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (2019).

Carlberg har belönats med ett flertal priser, bland dem Guldspaden 2008 och Augustpriset för bästa fackbok 2012.

Nils Uddenberg är läkare och författare, född 1938 och bosatt i Lund och Solna. Han blev medicine doktor 1974 och erhöll professors namn 2000. Han har sedan 1986 ägnat sig åt tvärvetenskaplig forskning i gränsområdet mellan biologi/medicin och humaniora/teologi. Uddenberg är docent i psykiatri (sedan 1975) och i empirisk livsåskådningsforskning (sedan 1992). Parallellt med forskningen har han bland annat varit medlem i Socialstyrelsens etiska råd (1984–1993) och i Karolinska Institutets rådgivande nämnd för forskningsetiska frågor (1998–2003).

Ur Uddenbergs bokproduktion kan nämnas Att få barn. En helhetssyn på kris och anpassning när man blir förälder (1976), Medicin, myter, magi. Ett annorlunda perspektiv på vår sjukvård (1984; tillsammans med Lisbeth Sachs), Idéer om livet. En biologihistoria (2003), Gubbe och katt (2012), Lidande och läkedom. Medicinens historia (2015) samt Skallmätaren: Gustaf Retzius – hyllad och hatad (2019).

År 2003 tilldelades Uddenberg Augustpriset i fackboksklassen för Idéer om livet, 2004 Natur och Kulturs kulturpris samt 2016 Sällskapet de Nios John Landquist-pris för kulturhistorisk essäistik.