Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Axel Hirschs pris

2022-03-07
7 mar 2022

Svenska Akademien ger Axel Hirschs pris för år 2022 till Annika Sandén och Göran Rosenberg. Priset på 175 000 kr vardera utdelas till författare som under de senaste två åren utgivit en levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete.

Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. De flesta priser och stöd är, i linje med uppdraget, avsedda att främja det svenska språket och litteraturen. Akademien kan nu meddela att Axel Hirschs pris för 2022 tilldelas författarna Annika Sandén och Göran Rosenberg.

Annika Sandén är docent i historia och författare. Hennes forskning behandlar 1500- och 1600-talens människor och deras normer och levnadsvillkor. I sin senaste bok, Fröjdelekar. Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid (2020) fullbordar hon en trilogi om 1600-talets social- och kulturhistoria där hon behandlar de vardagsnära sidorna av tillvaron.

Göran Rosenberg är författare och journalist. Hans senaste bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek (2021) handlar om överrabbin Marcus Ehrenpreis i Stockholm mellan 1914 och 1948, en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter.

Axel Hirschs pris utgår ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond. De senaste årens pristagare har varit Jakob Lind och Claes Rainer (2021) samt Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg (2020).

Svenska Akademien verkar för det svenska språket och litteraturen bl.a. genom priser som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Totalt delar Akademien ut över 50 priser varje år. https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser
 

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02