Axel Hirschs pris 2005

24 feb 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torsten Ekbom och Svante Nordin Axel Hirschs pris för år 2005 med 80 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av "en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete". De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Johan Svedjedal och Eva Öhrström, 2001 Lars Bergquist och Asta Bolin, 2002 Fredric Bedoire och Herman Schück, 2003 Gunnar Eriksson samt 2004 Bengt Jangfeldt och Kerstin Vinterhed.

Torsten Ekbom är författare och kulturjournalist, född 1938 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. kand. 1960, var redaktör för den unglitterära tidskriften Rondo 1961-64 och är sedan 1963 litteraturkritiker i Dagens Nyheter.

Verk i urval
- Negationer : roman, 1963
- Svisch, 1964
- Spelöppning : roman, 1964
- Signalspelet : en prosamaskin, 1965
- Spelmatriser för Operation Albatross, 1966
- En galakväll på operan, 1969
- Europeiska konserten : [essäer], 1975
- Molnbyggen : essäer, 1980
- Curt Asker, 1985
- Tatlins torn och andra texter, 1986
- Samuel Beckett, 1991
- Bildstorm, 1995
- Experimentfälten : visionärer, nyskapare och sökare från tre sekler, 2000
- Staden med de elva portarna : [roman], 2002
- Den osynliga domstolen : en bok om Franz Kafka, 2004

Svante Nordin är idé- och lärdomshistoriker, född 1946 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr 1978 och är nu professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Verk
- Interpretation and method: studies in the explication of literature, 1978
- Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall, 1981
- Från Hägerström till Hedenius : den moderna svenska filosofin, 1984
- Romantikens filosofi : svensk idealism från Höijer till hegelianerna, 1987
- Från tradition till apokalyps : historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa, 1989.
- Fredrik Böök : en levnadsteckning, 1994
- Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 1995.
- Tegnértraditionen och andra traditioner, 1995
- Det pessimistiska förnuftet : filosofiska essäer och porträtt, 1996
- Filosofernas krig : den europeiska filosofin under första världskriget, 1998
- Frans G. Bengtsson, förläggarna och författarlivet, 1999
- Det politiska tänkandets historia, 1999
- "Förlåt jag blott citerar" : om citatets historia, 2001
- Ingemar Hedenius : en filosof och hans tid, 2004