Axel Hirschs pris

5 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Håkansson och Jonas Jonsson Axel Hirschs pris för 2015 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer, 2013 Ingrid Carlberg och Anders Jarlert samt 2014 Göran Söderström och Dan Korn.

Håkan Håkansson är idéhistoriker och författare, född 1969. Han blev fil. dr 2001 och har varit verksam bland annat vid The Warburg Institute i London och World View Network, ett EU-finansierat vetenskapshistoriskt projekt. Sedan 2013 är han knuten till Universitetsbiblioteket i Lund och ansvarig för handskrifter och specialsamlingar. Han har, vid sidan av egna verk, varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor.

Verk:
Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism. Diss, 2001.
Vid tidens ände. Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand. 2014.

Jonas Jonson är teolog och författare, född 1939. Efter teologie doktorsexamen blev han docent i missionsvetenskap i Uppsala. Han har varit biträdande generalsekreterare i Lutherska Världsförbundet och ordförande i samarbetskommittén mellan Kyrkornas Världsråd och katolska kyrkan. Under åren 1989-2005 var han biskop i Strängnäs. Han finns representerad i den svenska psalmboken 1986 och i Verbums psalmbokstillägg 2003.

Verk:
Gustaf Aulén – biskop och motståndsman. 2011.
Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst – en biografi. 2014.