Bellmanpriset

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi Bellmanpriset för år 2016. Priset, som utgår från Stiftelsen Emma och Anders Zorns donationsfond, instiftades av makarna Zorn 1920 och skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Lars Norén, 2013 Eva-Stina Byggmästar, 2014 Ingela Strandberg och 2015 Barbro Lindgren. Prisbeloppet är på 250 000 kronor.

Göran Sonnevi är poet och översättare, född 1939 och bosatt i Järfälla. Efter studier som ledde fram till en fil.kand. och en bibliotekarieexamen har han varit verksam som fri författare och översättare. Han har även skrivit texter till verk av tonsättaren Daniel Börtz. Göran Sonnevi har också, tillsammans med olika översättare, tolkat texter av författare som Ezra Pound, Hans Magnus Enzensberger, Robert By och Ospi Mandelstam Sonnevi har givit ut ett stort antal diktsamlingar alltsedan debuten 1961 med samlingen Outfört.

Diktsamlingar under senare år:
Trädet. 1991
Framför ordens väggar. 1992
Mozarts tredje hjärna. 1996
Klangernas bok. 1998
Oceanen. 2005
Bok utan namn. 2012