Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2005

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut fem belöningar på 50 000 kronor var till Kaj Falkman, Leena Huss, Christer Jonson, Titti Nylander och Maciej Zaremba samt en belöning på samma belopp till Thomas H. Brobjer, Ulf I. Eriksson, Peter Handberg och Hans Ruin tillsammans.

Kaj Falkman är diplomat och författare, född 1934 och bosatt i Stockholm. Han har bl.a. varit minister i Tokyo och generalkonsul i Istanbul. Verk (urval): Kurirsäcken: handboja och färdbiljett (1972), Japans ansikte. Möten med en annan verklighet (1985), Turkiet – gränsfursten. Utsikter från Svenska palatset i Istanbul (1999), En orörd sträng. Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier (2005).

Leena Huss är språkvetare, född 1948 och bosatt i Uppsala. Hon är forskningsledare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet. Verk (urval): Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext (diss., 1991), Många vägar till tvåspråkighet (red., 1996), Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik (tills. m. Ulla Börestam, 2001), Rätten till eget språk. Språklig emancipation i Finland och Sverige (red., tills. m. Anna-Riitta Lindgren, 2005).

Christer Jonson är grafisk formgivare, bosatt på Gotland. Han genomgick Anders Beckmans skola 1958–61. Under 1960-talet var han anställd på Arbmans reklambyrå i Stockholm och blev därefter bokformgivare på frilansbasis. Sedan 1989 är han huvudsaklig formgivare för Bokförlaget Atlantis. Åren 1987–99 var han lärare på Berghs reklamskola. Han har blivit flitigt belönad för sina formgivningar.

Titti Nylander är journalist, bosatt i Stockholm. Hon studerade vid Uppsala universitet och har arbetat som frilans för Upsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet. Sedan 1979 är hon utrikeskorrespondent för Sveriges Radios Ekoredaktion i bl.a. Italien, Mellanöstern, New York, Bryssel och London. Hon tilldelades Stora Journalistpriset 1990.

Maciej Zaremba är journalist och författare, född 1951 i Poznań, Polen, och kom till Sverige 1969. Han är sedan 1989 medarbetare vid Dagens Nyheters kulturredaktion. Verk (urval):Rzeszów. Bland polska bönder (1983), Minken i folkhemmet. Essäer (1992), De rena och de andra. Om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd (1999), Kyrkan & friheten (2000), När blir Sverige europeiskt? (2004).

De följande fyra pristagarna har det gemensamt att de är involverade i utgivningen av Friedrich Nietzsches samlade verk i svensk översättning.

Thomas H. Brobjer, född 1957, blev fil .dr 1995 och är universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Har utgivit bl.a. Nietzsche’s Ethics of Character. A Study of Nietzsche’s Ethics and its Place in the History of Moral Thinking (1995).

Ulf I. Eriksson, född 1942, har utgivit bl.a. Liv i överflöd. Prolegomena till Emilia Fogelklou (1988), Fria andar. Essäer om det antända livet (1990) och Exempel. Anteckningar i levnadskonst (1999). Han är också verksam som översättare.

Peter Handberg, född 1956, är översättare och skribent, medarbetare i Dagens Nyheter. Han har översatt verk av bland andra Gottfried Benn, Martin Buber, Robert Musil, Botho Strauss och Georg Trakl. Dessutom har han utgivit Från slutna rum. Berättelser från Berlin (1988) och Kleist – slutet (1999).

Hans Ruin, född 1961, blev fil. dr 1994 och är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Han har utgivit bl.a. Enigmatic Origins. Tracing the Theme of Historicity through Heidegger’s Works (1994), Tidsvändning. Filosofisk dagbok 1999 (2001) och Kommentar till Heideggers Varat och tiden (2005).