Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2008

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor var till Michael Barnes, Carl-Göran Ekerwald, Etienne Glaser, Bo Grandien, Göran Greider och Lars Lundkvist.

Michael Barnes är professor i nordiska språk, född 1940 och bosatt i London, där han är verksam vid University College. Sedan 1984 är han arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. I sin forskning har han främst inriktat sig på runologi och på de nordiska språken på västerhavsöarna, från Island i norr till Irland i söder. Michael Barnes har skrivit flera vetenskapliga verk och blev hedersdoktor vid Uppsala universitet 2002.  
 
Carl-Göran Ekerwald är författare, född 1923 i Östersund och bosatt på Öland. Efter studier i Uppsala blev han litteraturkritiker på Östersunds-Posten och från 1979 medarbetare i Dagens Nyheter. 1986 utnämndes han till hedersdoktor vid Umeå universitet. Förutom artiklar, essäer och romaner har han skrivit böcker om bland andra Nietzsche, Goethe, Shakespeare, Voltaire, Céline och Horatius. Under senare år har han skrivit om sitt liv i Skogvaktarns pojke – minnen 2002 och Tabula rasa – fragment av ett liv 2008.
 
Etienne Glaser är skådespelare, regissör och manusförfattare, född 1937 i Köpenhamn och bosatt i Stockholm. Han genomgick Dramatens elevskola 1959-62.
Han har varit teaterchef i Vasa i Finland och är sedan 1975 knuten till Stockholms stadsteater. Han väckte tidigt uppmärksamhet med okonventionella uppsättningar av flera operor t.ex. Mozarts Don Giovanni 1983. Han har haft ledande roller i flera av Suzanne Ostens filmer t.ex. Bröderna Mozart 1986, Skyddsängeln 1990 och Besvärliga människor 2001. Bland regiuppdragen märks Figaros bröllop, Hamlet, Rannsakningen, Mordet på Marat, Ett drömspel, Stormen och En vintersaga.
 
Bo Grandien, är författare, journalist och professor emeritus, född 1932 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr i Uppsala 1974 och professor i konstvetenskap vid Göteborgs universitet 1987. Från 1989 innehade han samma professur vid Stockholms universitet. Han var medarbetare på Svenska Dagbladet 1955-65 och från 1966 på Dagens Nyheter. Bo Grandien har givit ut diktsamlingar, romaner, novellsamlingar och konsthistoriska verk.
 
Göran Greider, född 1959 och bosatt i Stockholm och Dala-Floda, är författare och journalist. Efter studier vid Stockholms universitet har han främst verkat som kulturjournalist och debattör och är sedan 1999 chefredaktör för Dalademokraten. Han har givit ut flera diktsamlingar och debattböcker. De senaste verken är Jakobsbrevet – dikter 2004, Hagen – betraktelser från en by 2006, Stil och politik (tillsammans med Barbro Hedvall) 2008 och Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke – en bok om Dan Andersson 2008.
 
Lars Lundkvist är poet, född 1928 i Umeå och bosatt i Uppsala. Han blev folkskollärare 1954 och deltog senare i lärarutbildningen i Uppsala. Han har skrivit barn- och ungdomsböcker men framförallt givit ut diktsamlingar. Bland dessa kan bland annat nämnas Offertrumma 1950, Nåjd 1961, Bilder i en silversked 1969, Förvåna mig! 1974, Här 1980, Snö 1983, Trollskott 1986, Tittskåp 1994, Äril 1998, Utvind 2003 och Gömslen 2008.