Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2010

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Kaj Falkman, Jessica Kolterjahn, Helga Krook, Li Li, Mårten Rasch och Rita Tornborg.

Kaj Falkman är diplomat och författare, född 1934. Som diplomat har han varit stationerad bland annat i Tokyo, London, Hanoi, Lissabon och Istanbul. Han är ordförande i Svenska haikusällskapet och har tolkat japansk haiku till svenska bland annat i Vårregnets berättelse. Han har även varit redaktör för utgåvor om Dag Hammarskjöld som t.ex. Ringar efter orden – femton röster kring Vägmärken och Att föra världens talan – tal och uttalanden. Kaj Falkman har även givit ut ett tiotal egna böcker, nu senast Varför skrattar människan? och Den japanska hemligheten.

Jessica Kolterjahn är författare, född 1971. Hon har genomgått olika skrivarkurser och är redaktör vid Egmont Editions. Hennes egna verk är romanerna Ut ur skuggan 2007 och Nattfjäril 2009.

Helga Krook är poet, översättare och kritiker, född 1959. Hon har studerat vid skrivarlinjen på Nordens folkhögskola, Biskops-Arnö och medverkar vid olika tillfällen som kritiker i Dagens Nyheter och Expressen. Hon har översatt flera verk av Rainer Maria Rilke och även böcker av Alois Hotschnig och Marina Cvetaeva. Bland egna verk kan nämnas diktsamlingarna Bildvägg, De siamesiska, Mjölk och gator samt Grönska träd och träd som ser.

Li Li är poet, översättare och filmare, född 1961. Han översätter till och från kinesiska och gav bland annat ut En tunga ska växa ut, en volym med ny kinesisk dikt, tillsammans med Göran Sommardal. Li Li har producerat ett antal diktfilmer, varav flera visats i svensk TV. Han har även arbetat som redaktör för Jintian, en kinesisk litterär exiltidskrift. Han har givit ut flera egna diktsamlingar bland annat Sömnlös, Tidens tyngd, Retur och Ursprunget.

Mårten Rasch är läkare, född 1922. Han var tidigare bland annat livmedikus och läkare vid Kungliga Teatern. Han har givit ut flera skrifter om Stockholm bland andra Flanörstråket à la mode – glimtar från Norrbro i 1850-talets konst och litteratur, Bacchi halfö – Strömparterren i dikt och prosa samt Strövtåg – essayer kring ett evigt tema.

Rita Tornborg är författare, född 1926. Hon har under många år varit litteraturkritiker vid Svenska Dagbladet och har erhållit flera belöningar för sitt författarskap. Bland egna verk kan nämnas Docent Åke Ternvall ser en syn, Hansson och Goldman, Friedmans hus, Salomos namnsdag, Systrarna och Rosalie. Rita Tornborg har även ägnat sig åt översättning.