Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2011

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Ulf Peter Hallberg, Tom Hedlund, Bengt af Klintberg, Lena Kåreland, Rose Lagercrantz och Magnus Ljunggren

Ulf Peter Hallberg är författare och översättare, född 1953 och bosatt i Berlin. Han drev under några år antikvariat och galleri i Helsingborg och var under en kortare period konstnärlig ledare för Malmö Dramatiska Teater. Han har översatt författare som Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Peter Handke, Marius von Mayenburg och Molière. Har även skrivit flera egna verk. De senaste åren har Livets mening och andra bekymmer, med Erland Josephson 2010, och Städernas svall, med Carl-Henning Wijkmark 2011, uppmärksammats. 

Tom Hedlund är författare och litteraturvetare, född 1945. Han blev fil.dr 1974 och har verkat som docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samtidigt som han varit verksam som litteraturkritiker i flera tidningar. Han har uppmärksammats som introduktör av finlandssvenska författare. Av senare verk kan nämnas Vinterträdet, 2003, och Att med splitter av streck, 2008. 

Bengt af Klintberg är folklorist, författare och konstnär, född 1938. Efter universitetsstudier har han varit knuten till Nordiska museet och Stockholms universitet i olika perioder. Under flera decennier har han varit medarbetare på Sveriges radio bland annat i det uppskattade programmet Folkminnen. Han har varit redaktör för flera folkloristiska utgåvor och har även skrivit ett stort antal egna böcker. Under senare år har essäsamlingarna Folkminnen, 2007, och Kring Uttran, 2011, utkommit. 

Lena Kåreland är litteraturvetare, född 1940. Hon blev fil.dr 1977 och har varit professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon har verkat som översättare från engelska och franska och varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor. Av egna verk kan under senare år nämnas Barnboken i samhället, 2009, och Ett sällsamt dubbelliv. Gurli Linders memoarer om åren med S. A. Andrée, 2011. 

Rose Lagercrantz är författare, född 1947. Efter universitetsstudier var hon under många år verksam som barnteaterpedagog. Under ett antal år innehade hon en stol i Svenska barnboksakademien. Hon har skrivit ett stort antal böcker för barn, senast Mysterium för utomjordingar, 2007, och Mitt lyckliga liv, 2010. Hon har även i mindre omfattning författat böcker för vuxna. 

Magnus Ljunggren är slavist, född 1942. Han blev fil.dr 1982 och har varit verksam som professor vid Institutionen för språk och litteratur vid Göteborgs universitet. Han har även översatt rysk litteratur till svenska och varit redaktör för flera utgåvor. Av egna verk kan nämnas avhandlingen The dream of rebirth. A study of Andrej Belyj’s novel Peterburg, 1982, The Russian Mephisto, 1994, och Andrej Belyjs Peterburg - en bibliografi, med Hans Åkerström 2008.