Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2012

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Hans Björkegren, Claes Eriksson, Maja Hagerman, Martin Lagerholm, Mikael Niemi och Björner Torsson

Hans Björkegren är översättare och författare, född 1933 och bosatt i Stockholm. Han har översatt verk från flera språk men merparten av översättningsarbetet har gällt rysk litteratur, där han bland andra översatt böcker av Anna Achmatova, Gennadij Ajgi, Svetlana Aleksievic, Joseph Brodsky, Anna Politkovskaja och Aleksandr Solzenicyn. Vad gäller egna verk har han skrivit såväl diktsamlingar som romaner och mer dokumentära skildringar. 

Claes Eriksson är regissör, manusförfattare, revyartist, skådespelare och kompositör, född 1950 och bosatt i Göteborg. Han var från början medlem i humortrion Galenskaparna, som 1982 slogs samman med sånggruppen After Shave. Tillsammans med övriga gruppmedlemmar har han satt upp ett flertal revyer och även producerat filmer och tv-serier. 

Maja Hagerman är vetenskapsjournalist, författare och tv-producent, född 1960. Hon är en flitigt anlitad föredragshållare, främst i historia, och har bland annat varit knuten till Sveriges Televisions dokumentärredaktion. Bland dokumentärfilmerna kan nämnas Tusenårsresan, Germaner och Den keltiska gåtan och bland hennes böcker kan Spåren av kungens män, Det rena landet och Försvunnen värld framhållas. 

Martin Lagerholm är litteraturkritiker och som sådan främst verksam vid Svenska Dagbladet. Han har framförallt skrivit ett stort antal artiklar om företeelser inom den tyskspråkiga kultursfären och även porträtterat författare som Elfriede Jelinek, Günther Grass, Herta Müller och Hans Magnus Enzensberger. 

Mikael Niemi är författare, född 1959 och bosatt i Pajala. Efter gymnasieåren har han bland annat arbetat som lärare vid sidan om sitt författarskap. Han debuterade med diktsamlingen Näsblod under högmässan 1988 och fick sitt stora genombrott med Populärmusik från Vittula 2000. Den senaste romanen Fallvatten utkom i år. Han har även skrivit dramatik och ungdomsböcker. Ofta utgör Tornedalen miljön i hans skildringar. 

Björner Torsson är arkitekt och författare, född 1937. Han har varit verksam som lärare och forskare i arkitektur. Han debuterade med diktsamlingen Duvan i oljeregnet 1964 och har sedan givit ut ett tiotal diktsamlingar under årens lopp. Den senaste samlingen Hüzün eller Den hopfällbara näsan utkom tidigare i år.