Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Bernadotteprogrammet 2023

2023-02-15

FÖRENINGEN SVENSKBYBORNA tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Priset ingår i Bernadotteprogrammet – ett samarbete mellan fem kungliga akademier – som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer.

Bernadotteprogrammet utvidgas med Bernadottepriset

Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och skall tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år.

Föreningen Svenskbyborna – mottagare av Bernadottepriset 2023

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina. Prissumman är 200 000 kronor.

– Vi är oerhört tacksamma för erkännandet av vårt arbete. Det är viktigt att fortsätta berätta om svenskbybornas speciella historia, för ättlingar och andra intresserade främst i Sverige och Gammalsvenskby, som är ett unikt kulturarv och en viktig del av Sveriges historia. Och just nu kan vi, tack vare de starka band vi har, vara en länk mellan Sverige och Gammalsvenskby och stötta invånarna som återigen har drabbats av krig, säger Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delar ut priset vid en ceremoni den 19 april i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023

Svenska Akademien tilldelar författaren Martin Engberg och språkvetaren Adam Horn af Åminne Akademiens Bernadottestipendier för år 2023. Stipendiebeloppet är 125 000 kronor vardera.

Martin Engberg, född 1974, debuterade 2006 och har publicerat prosa i både det längre och kortare formatet. Hans senaste utgivna verk är romanen Den röda pojken (2021). Martin Engberg har varit chefredaktör för tidskriften Ord och bild och är en av krafterna bakom Göteborgs romanfestival och författarsamtalen på Göteborgs Litteraturhus. Martin Engberg tilldelas ett stipendium för sitt romanprojekt om Göteborg och den hastiga förvandling staden genomgår. Vad händer när Göteborgs identitet kopplad till sjöfart och industrier byts mot en mer flytande som evenemangsstad, när kultur ställs mot kommers, när skyskrapor och arenor skjuter upp och förändrar silhuetten? Martin Engbergs skisserade roman griper över många ämnen och ställer relevanta och intressanta frågor om vår livsmiljö. Det är ett projekt som passar väl in i Bernadotteprogrammet.

Adam Horn af Åminne, född 1989, disputerade 2021 vid Uppsala universitet på en avhandling om förlusten av verbkongruens (överensstämmelse mellan subjektets och predikatets böjning) i de skandinaviska språken. Stipendiet tilldelas Adam Horn af Åminne för att han skall kunna fullborda sitt utforskande av den lokala dialektens minskande användning bland befolkningen i Överkalix. Överkalixmålet är en av de mest säregna svenska dialekterna och borde kanske betraktas som ett eget språk. Sedan sekelskiftet 1900 har dess användning gått tillbaka dramatiskt. Av en undersökning, som Adam Horn af Åminne redan genomfört, framgår att ingen som föds nu har dialekten som sitt modersmål och att den således snart har upphört att existera. Nu kommer dess tillbakagång åtminstone att dokumenteras väl, vilket är av oskattbart språkvetenskapligt och kulturhistoriskt värde.

Övriga akademiers stipendiater

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) tilldelar två stipendiater 120 000 kronor vardera ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

 • Evelina Jonsson, MFA vid Kungl. Konsthögskolan 2022, för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former.
 • Jorun Burman Berg, Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022, för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet.
   

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar en stipendiat 125 000 kronor.

 • Caroline Wilhelmsson, PhD, Aberdeen, för projektet The Lives and Power of Sweden’s Mediaeval Queens, c. 970–1330, i vilket hon undersöker drottningar och drottningskap i det medeltida Sverige.
   

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.

 • Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.
 • Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar tre stipendiater 125 000 kronor vardera samt två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

 • Sandra Kottum, fil.dr Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735.
 • Paul Linjamaa, fil.dr Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 1700–1950.
 • Elisabeth Lutteman, fil.dr Linköpings universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser.

Svenska Akademien verkar för det svenska språket och litteraturen bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier.

Kontakt
Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02

Läs mer
Konstakademien
Vitterhetsakademien
Musikaliska Akademien
Gustav Adolfs Akademien
Föreningen Svenskbyborna