Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens Bernadottestipendiater för år 2024

2024-02-21

Jonas Gren Linus Ljungström Montage Med Logga

Svenska Akademien har beslutat tilldela författaren Jonas Gren och litteraturforskaren Linus Ljungström sina Bernadottestipendier för år 2024.

Svenska Akademiens Bernadottestipendier instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och delas nu ut för åttonde gången. Akademien delar sedan 2021 ut två stipendier: det ena till en författare som relativt nyligen debuterat, det andra omväxlande till förhållandevis nydisputerade litteraturforskare och språkforskare. Stipendierna är på 125 000 kronor.

Stipendierna ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Vitterhetsakademien, Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre förmågor på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. Postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare ges härigenom möjlighet till akademisk fördjupning och ett utökat akademiskt nätverk.
 

Jonas Gren är poet, född 1981. Han debuterade 2014 och har hittills publicerat fem diktsamlingar. Genom sitt intresse för ekologi och miljöfrågor har han utvecklat den svenska naturlyriken. I romanen Kromosomparken (2022) skildrar han en framtida värld påverkad av klimatförändringar och arbetet med att bromsa dem.

Jonas Gren tilldelas ett stipendium för Turs, ett tudelat projekt bestående av dels en diktberättelse, dels ett operalibretto i samarbete med tonsättaren Maria Lithell Flyg. Turs utgår från den nordiska mytologins jätte som här får symbolisera både den energi som kan utvinnas ur naturen och de katastrofer som följer när Turs vaknar och slår tillbaka med stormar och skyfall. Genom sin samtidsförankring, bredd och djärvhet är detta ett projekt som passar särdeles väl in i Bernadotteprogrammet.Linus Ljungström är född 1991 och disputerade i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet år 2023. Avhandlingen behandlade bygdeskildring och modernism hos svenska 1900-talsförfattare.

Ljungström tilldelas Bernadottestipendiet för projektet Flerspråkig litteratur i 1600-talets Sverige. Flerspråkighet är ett högaktuellt område i våra dagar, kanske har det inte varit mer aktuellt sedan litteraturens gränser och möjligheter bearbetades i det tidigmoderna Sverige. Den svenska kulturen utvecklades på flera språk och under starka inflytanden utifrån, och i denna språkliga rikedom uppstod inte minst verk som frejdigt blandade olika språk till något som närmast för tankarna till Grönköpings Veckoblad. Projektet förenar det storslaget ambitiösa med det lättsinnigt lekfulla och knyter så språk till kulturhistoria.

 

Övriga akademiers stipendiater

Kungl. Akademien för de fria konsterna: Amin Zouiten och Elina Birkehag
Kungl. Vitterhetsakademien: Mats Dahllöv, Alexander Isacsson och Andrine Nilsen
Kungl. Musikaliska Akademien: Kristine West, Vanja Hamidi Isacson och Daniel Fjellström
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Lisa Castro och Alberto Robles Delgado


För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis webbplats:
Kungl. Akademien för de fria konstarterna
Kungl. Vitterhetsakademien
Kungl. Musikaliska Akademien
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02