Beskowska resestipendiet

17 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lotass Beskowska resestipendiet för år 2008.

Stipendiet utgår vartannat år ur donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. De senaste mottagarna av priset har varit 1998 Maarja Talgre, 2000 Heidi von Born, 2002 Lars Jakobson, 2004 Carl-Johan Malmberg och 2006 Erik Bergqvist. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Lotta Lotass är författare, kulturskribent och litteraturvetare, född 1964 och bosatt i Göteborg. Hon blev fil. dr i litteraturvetenskap i Göteborg 2002 med avhandlingen Friheten meddelad : studier i Stig Dagermans författarskap. Lotta Lotass skriver artiklar i bland annat Göteborgs-Posten, Ord & Bild och Dagens Nyheter.
 
Verk i urval:
Kallkällan. Roman, 2000
Band II : från Gabbro till Löväng. Roman, 2002
Tredje flykthastigheten. Roman, 2004
skymning : gryning. Roman, 2005
Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet. Roman, 2006
Den vita jorden. Texter, 2007
Arkipelag. Hörspel, 2007
Dalén. Dramatik, 2008