Beskowska resestipendiet

21 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jörgen Lind Beskowska resestipendiet för år 2016. Stipendiet utgår vartannat år ur en stiftelse med donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. De senaste mottagarna av priset har varit 2010 Niclas Lundkvist, 2012 Peter Kihlgård och 2014 Fredrik Sjöberg. Prisbeloppet är på 70 000 kronor.

Jörgen Lind är poet och översättare, född 1966 och bosatt i Göteborg. Efter studier vid Poul Borums Forfatterskole i Köpenhamn har han vid sidan av författarskapet arbetat i bokhandel. Som översättare från danska till svenska har han bland andra arbetat med texter av Pia Juul. Jörgen Lind har varit med i författargruppen Göteborgselvan och var med och startade numera nedlagda litteraturtidskriften Gräs.

Verk:
Ararat. 1997
Minaret. 1999
Musik för ett nytt samhälle. 2002
Här kommer de varma strömmarna. 2004
Villa dei Papiri. 2006
Hägn. 2008
Saskatoon. 2011
Vita kommun. 2015