Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens bibliotekariepris

2024-05-20

Bibliotekariepristagare 2024 Med Text

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask, Gymnasieskolan Spyken samt Hanna Andersson, Sjöbo bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2024. Beloppet är 50 000 kronor per pris (vid delat pris 25 000 kronor per person). Dessutom tilldelas till bibliotekariernas respektive arbetsplatser 30 000 kronor var. Priserna kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten.

Svenska Akademiens skolbibliotekariepris för år 2024 tilldelas Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask, Gymnasieskolan Spyken, för deras inspirerande och glädjefyllda engagemang för läsning.

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask är skolbibliotekarier på Gymnasieskolan Spyken i Lund. Där arbetar de engagerat och elevnära med bokcirklar, boksamtal och författarbesök. De inspirerar elever, lärare och andra skolbibliotekarier med ett ambitiöst instagramkonto med genomtänkta boktips och med skolbibliotekspodden Flödet. Erfarenheter från podden har givits ut i boken Klaras och Lottas skolbibliotek: idéer och förslag från Flödet (2021). Allt arbete görs med ett tydligt engagemang för läsning och för skolbibliotekarieyrket i stort.

Svenska Akademiens folkbibliotekariepris för år 2024 tilldelas Hanna Andersson, Sjöbo bibliotek, för hennes målmedvetna inkludering av personer med funktionsnedsättning i bibliotekets verksamhet.

Hanna Andersson är bibliotekarie på Sjöbo bibliotek. Här arbetar hon i nära samarbete med bland annat Kulturskolan, LSS, anpassad skola och med olika intressegrupper och föreningar med att erbjuda ett brett program av aktiviteter anpassade och specifikt skapade för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel på detta är projektet Bibblan sjunger där barn med funktionsnedsättning skapar, tar del av berättelser och musik, uttrycker sig och är delaktiga, alltid på sina egna villkor och utifrån egna förutsättningar.

Svenska Akademiens bibliotekariepris inrättades 2005 och utökades 2023 till två priser, ett skolbibliotekariepris och ett folkbibliotekariepris. Priserna skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Susanne Joki (2021), Cilla Dalén (2022), Jonna Bruce (Skolbibliotekariepriset, 2023) och Lillemor Åkerman (Folkbibliotekariepriset, 2023).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02