Birger Schöldströms pris

28 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Birger Schöldströms pris för år 2008.

Priset utgår vartannat år ur en fond som överlämnades till Akademien 1960 för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste mottagarna av priset har varit 2000 Synnöve Clason, 2002 Gunnel Ahlin, 2004 Per I. Gedin samt 2006 Torkel Stålmarck. Prisbeloppet är 60 000 kronor.
 
Carina Burman är litteraturvetare och författare, född 1960 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil. dr. i Uppsala 1988 på avhandlingen Vältalaren Johan Henric Kellgren. Carina Burmans författarskap har ofta ett nära samband med hennes litteraturvetenskapliga forskning. I några av de senare romanerna prövar hon kriminalromanens form, dock med klar litteraturhistorisk anknytning.

Romaner i urval
Min salig bror Jean Hendrich. 1993
Den tionde sånggudinnan. 1996
Cromwells huvud : antropologisk komedi. 1998
Islandet. 2001
Babylons gator: ett Londonmysterium. 2004
Vit som marmor : ett romerskt mysterium. 2006
Hästen från porten : ett österländskt äventyr. 2008
 
Litteraturvetenskapliga verk i urval
Texter från svenskt 1600- och 1700-tal. Tillsammans med Lars Burman. 1990
Skrifter av Johan Henric Kellgren I-II. Tillsammans med Lars Burman. 1995.
Mamsellen och förläggarna : Fredrika Bremers förlagskontakter. 1995
Dikter av Erik Gustaf Geijer. Tillsammans med Lars Burman. 1999
Bremer : en biografi. 2001
Tage Danielsson, Tegnér och traditionen. 2003
Den finländska Sapfo : Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk. 2004
K.J. : en biografi över Klara Johanson. 2007