Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Birger Schöldströms pris

2022-06-07
7 jun 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Meinander Birger Schöldströms pris för år 2022. Prisbeloppet är 75 000 kronor.

Henrik Meinander, född 1960 och bosatt i Helsingfors, är professor i historia vid Helsingfors universitet. Han är ordförande för Svenska Litteratursällskapet i Finland, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse och redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Finska Vetenskaps-Societeten, Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Till hans mest kända verk hör Finlands historia (2006), Finland 1944: krig, samhälle, känslolandskap (2009), Gustaf Mannerheim (2017) och Samtidigt: Finland och omvärld 1968 (2019). Hans senaste verk är essäsamlingen Tikkanens linje: tidsbilder 1967–1972 (2021).

Birger Schöldströms pris delas ut vartannat år och utgår ur skriftställaren Birger Schöldströms fond. Syftet är att understödja litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste årens mottagare av priset är Jenny Westerström (2014), Beata Arnborg (2016), Bo Lindberg (2018) och Martin Kylhammar (2020).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02.

Mer om Akademiens priser »