Birger Schöldströms pris

28 feb 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jenny Westerström Birger Schöldströms pris för år 2014.

Priset utgår vartannat år ur en fond som överlämnades till Akademien 1960 för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste mottagarna av priset har varit 2006 Torkel Stålmarck, 2008 Carina Burman, 2010 Jonas (J.) Magnusson och Cecilia Grönberg samt 2012 Carl-Göran Heidegren. Prisbeloppet är på 65 000 kronor.

Jenny Westerström är litteraturvetare, född 1945 och bosatt i Lund. Hon blev fil.dr 1990 och har varit professor i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Under 15 år var hon ordförande i Nils Ferlin-Sällskapet. Vid sidan om egna verk har Jenny Westerström även varit redaktör för olika antologier.

Verk:
Barfotapoeten Nils Ferlin. Diss. 1990
Nils Ferlin – ett diktarliv. 1998
Klara var inte Paris – bohemliv under två sekler. 2006
Den unge Anders Österling 1884-1919. 2013
Den ständige Anders Österling 1919-1981. 2013