Blomska stipendiet

1 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet för 2020. Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit Barbro Ståhle Sjönell (2012), Ann-Marie Ivars (2014), Pia Forssell (2016) och Lars Holm (2018). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Staffan Fridell är språkhistoriker, född 1952. Han blev fil.dr 1992 vid Uppsala universitet och är numera professor emeritus i nordiska språk vid samma lärosäte. Fridells forskningsområden är svensk och nordisk språkhistoria, bland annat namnforskning, runologi, etymologi och dialektologi.