Blomska stipendiet

18 maj 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Karlsson Blomska stipendiet för 2022. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Ola Karlsson, född 1964 och bosatt i Stockholm, är språkvårdare, nyordsredaktör och språkkonsult, anställd vid Språkrådet hos Institutet för språk och folkminnen. Han arbetar bland annat med ortnamns- och mediespråkvård, som huvudredaktör för standardverken Svenska skrivregler, Myndigheternas skrivregler och den kommande Skrivregler för alla (anpassad för skolverksamhet) samt med framtagandet av Språkrådets årliga nyordslista.

Blomska stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit Ann-Marie Ivars (2014), Pia Forssell (2016), Lars Holm (2018) och Staffan Fridell (2020).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser »