Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Blomska stipendiet

2022-05-18
18 maj 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Karlsson Blomska stipendiet för 2022. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Ola Karlsson, född 1964 och bosatt i Stockholm, är språkvårdare, nyordsredaktör och språkkonsult, anställd vid Språkrådet hos Institutet för språk och folkminnen. Han arbetar bland annat med ortnamns- och mediespråkvård, som huvudredaktör för standardverken Svenska skrivregler, Myndigheternas skrivregler och den kommande Skrivregler för alla (anpassad för skolverksamhet) samt med framtagandet av Språkrådets årliga nyordslista.

Blomska stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit Ann-Marie Ivars (2014), Pia Forssell (2016), Lars Holm (2018) och Staffan Fridell (2020).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser »