Doblougska priset

31 maj 2006

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2006. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Carl Fehrman och Carola Hansson. Den norska delen av priset har tilldelats Hanne Bramness och Karin Gundersen.

Priset utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”, och prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 100 000 kronor per mottagare.

Carl Fehrman är litteraturvetare, född 1915 och bosatt i Lund. Han disputerade 1945 och var professor vid Lunds universitet 1958–80. Han har varit medarbetare i bland annat Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Carl Fehrman mottog Övralidspriset 1956.
 
Verk (urval)
Oscar Levertin, 1947
Diktaren och döden: dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet.1952
Kyrkogårdsromantik: studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning. 1954
Poesi och parodi. Essäer. 1957
Hjalmar Gullberg. 1958
Forskning i förvandling: män och metoder i svensk litteraturvetenskap. 1972
Diktaren och de skapande ögonblicken. 1974
Lärdomens Lund: epoker, episoder, miljöer, människor. 1984
Litteraturhistorien i Europaperspektiv: från komparatism till kanon. 1999

Carola Hansson är författare och översättare, född 1942 och bosatt i Uppsala. Hon disputerade i rysk litteratur vid Stockholms universitet 1975. Hon har tidigare varit verksam som lärare. Carola Hansson har bland annat erhållit Sveriges radios romanpris 1995, Torgny Segerstedts kulturstipendium 1995 och Svenska Dagbladets litteraturpris 1997.
 
Verk (urval)
Det drömda barnet. 1983
Pojken från Jerusalem. 1987
Resan till det blå huset. 1991
Andrej. 1994
Steinhof. 1997
Den älskvärde. 2000
Mästarens dröm. 2005

Redaktörskap
Ryska sagor/ saml. av Aleksandr Afanasiev; urval och övers. av Carola Hansson. 1977
Kvinnan & Ryssland/ red. och övers. av Carola Hansson och Karin Lidén. 1981

Översättningar (urval)
Våningsbytet. Jurij Trifonov. 1976
Vännerna. Grigorij Baklanov. 1977