Doblougska priset

10 jun 2019

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2019. Priset utgår ur Stiftelsen Doblougska fonden och utdelas ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”. Prisbeloppet är 200 000 svenska kronor per mottagare. Till årets pristagare av den svenska delen av priset har utsetts Ernst Brunner och Carin Franzén. Den norska delen av priset har tilldelats Johan Harstad och Olaug Nilssen.

Ernst Brunner är författare, född 1950 och bosatt i Stockholm. Efter universitetsstudier i Stockholm, Aix-en-Provence, Florens och Leningrad blev han 1985 fil. dr i litteraturvetenskap. Brunner debuterade 1979 med diktsamlingen Jag ändrar ställning klockan tre och har sedan dess skrivit ett trettiotal böcker, både skönlitterära och litteraturvetenskapliga.

Verk under senare år
Hornsgatan. 2009
Anckarström och kungamordet: historien i sin helhet. 2010
Där går han, 1–3. 2014–2016
Darra. Om Swedenborg. 2017
Likt ett skeleton. Johan Helmich Roman: hans liv. 2019

Carin Franzén är litteraturvetare, född 1962 och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. dr i litteraturvetenskap 1995 och docent i samma ämne 2006, och är för närvarande professor i språk och litteratur med inriktning mot litteraturteori vid Linköpings universitet. Förutom akademisk forskning ägnar sig Franzén också åt att föreläsa utanför den akademiska världen och har även översatt ett flertal verk av fransk teori och filosofi.

Verk under senare år
Till det omöjligas konst. Essäer om litteratur och psykoanalys. 2010
Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi. 2012
Jacques Lacan: Psykoanalysens fyra grundbegrepp. Bok 11. Översättning: Carin Franzén & Mats Svensson. 2015
När vi talar om oss själva. Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. 2018
Michel Foucault: Att styra de levande. Översättning: Carin Franzén. 2019

Olaug Nilssen är författare, född 1977. Hon debuterade 1998 med romanen Innestengt i udyr och har sedan skrivit ytterligare tre romaner. Hennes senaste roman är Tung tids tale (2017), om en mor till ett autistiskt barn och hennes kamp i och mot samhället för att tillgodose sin sons behov. Nilssen har dessutom skrivit dramatik, en essäbok och en biografi.

Verk under senare år
Hybriddeleg sjølvgransking. 2005
Nesten frelst av Sigvart Dagsland. 2009
Kjøkenbenkrealisme – Ærlege historier om tidsklemma. 2012
Stort og stygt. 2012

Johan Harstad är författare, född 1979. Han debuterade 2001 med kortprosasamlingen Herfra blir du bare eldre, men hans stora genombrott kom 2005 med romanen Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? Harstad har även skrivit dramatik och varit husförfattare på Nationaltheatret.

Verk under senare år
Osv. (dramatik). 2010
Blissard – en bok om Motorpsycho. 2012
Manifest for folk flest (hvem vi er & hva vi gjør). 2013
Max, Mischa & Tetoffensiven. 2015
Ferskenen. Samlade verker. 2018