Doblougska priset 2005

25 maj 2005

Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Lars Lönnroth och Steve Sem-Sandberg. Den norska delen av priset har tilldelats Hans Herbjørnsrud och Tone Hødnebø.

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2005. Priset utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien "för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning", och prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 80 000 kronor per mottagare.

Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts
Lars Lönnroth och Steve Sem-Sandberg. Den norska delen av priset har tilldelats Hans Herbjørnsrud och Tone Hødnebø.

Lars Lönnroth är litteraturvetare, född 1935 och bosatt i Göteborg. Han disputerade 1965 och var verksam vid University of California 1965-74 och därefter vid Ålborgs universitet till 1982, då han blev professor vid Göteborgs universitet. Han medarbetar regelbundet i Svenska Dagbladet, där han var kulturchef 1991-93.

Verk (urval)
- Litteraturforskningens dilemma, 1961
- European sources of Icelandic saga-writing. Diss. 1965
- Njáls saga. A critical introduction, 1976
- Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Edda till ABBA, 1978
- Verdens litteraturhistorie, 2: Middelalderen (tills. m. Peter Ulf Møller), 1985
- Den svenska litteraturen, 1-7 (red., tills. m. Sven Delblanc), 1987-90.
- Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden, 1996
- Ljuva karneval!. Om Carl Michael Bellmans diktning, 2005

Steve Sem-Sandberg är författare, kritiker och Östeuropakännare, född 1958 och huvudsakligen bosatt i Prag. Han medarbetar i Svenska Dagbladet och var under en period också tidningens biträdande kulturchef.

Verk (urval)
- I en annan del av staden. Essäer, 1990
- Den kluvna spegeln. En resa genom det andra Europa, 1991
- En lektion i pardans. Roman, 1993
- Theres [roman], 1996
- Allt förgängligt är bara en bild. Roman, 1999
- Prag (no exit). Essäer, 2002
- Ravensbrück. Roman, 2003
- Stjärnfall. Om sf (tills. m. Lars Jakobson och Ola Larsmo), 2003
- Härifrån till Allmänningen. Roman, 2005