Doblougska priset

20 maj 2014

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2014.

Priset utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”. Prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 150 000 svenska kronor per mottagare. Till årets pristagare av den svenska delen av priset har utsetts Carl-Johan Malmberg och Björn Meidal. Den norska delen av priset har tilldelats Britt Karin Larsen och Torild Wardenaer.

Carl-Johan Malmberg är kritiker och författare, född 1950 och bosatt i Stockholm. Efter universitetsstudier har han varit verksam som radioproducent vid Sveriges radio och lärare vid Stockholms universitet, Konsthögskolan och Södertörns högskola. Han var med i redaktionen för kulturtidskriften Kris under tio år och är sedan 1993 knuten till Svenska Dagbladet som kulturkritiker.

Verk under senare år:
Han som inte gjorde mig sällskap. 2003
Sår – i myt, kult, bild och dikt. 2005
M, essäer. 2009
Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake. 2013

Björn Meidal är litteraturvetare, född 1948 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1982 och är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Tidigare har han även varit gästprofessor bland annat i Berlin och Washington D.C. Björn Meidal är Strindbergsforskare och har varit redaktör för flera utgåvor om författaren, bland annat flera volymer med Strindbergs brev.

Verk i urval:
Från profet till folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910-1912. Diss. 1982
God dag, mitt barn! Berättelsen om August Strindberg, Harriet Bosse och deras dotter Ann-Marie. 2002
Strindbergs världar. Med Bengt Wanselius, 2012