Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Doblougska priset

2016-05-24

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2016. Priset utgår ur en stiftelse, som grundas på en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”. Prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 200 000 svenska kronor per mottagare. Till årets pristagare av den svenska delen av priset har utsetts Kristina Sandberg och Mirja Unge. Den norska delen av priset har tilldelats Inghill Johansen och Per Petterson.

Kristina Sandberg är författare och leg. psykolog, född 1971 och bosatt i Bromma. Förutom psykologutbildningen har hon genomgått skrivarkurs på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö samt en utbildning i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.

Verk under senare år:
Ta itu. 2003
Att föda ett barn. 2010
Sörja för de sina. 2012
Liv till varje pris. 2014

Mirja Unge är författare och dramatiker, född 1973 och bosatt i Farsta. Hon genomgick författarutbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet 1998 och har även bedrivit studier i filosofi vid Södertörns högskola.

Verk under senare år:
Motsols. 2005
Var är alla? 2005
Brorsan är mätt. 2007
Johanna. 2014
Tvestjärtar och stjärnljus. 2016