Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

4 jun 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Adolfsson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2009.

Stipendiet, som har tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007. Det skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De första mottagarna av stipendiet har varit 2007 Göran Bergengren och 2008 Fateme Behros. Stipendiebeloppet är 70 000 kronor.

Eva Adolfsson är författare, kritiker och litteraturvetare, född 1942 och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. mag. 1966 och fortsatte sedan på Lärarhögskolan. Eva Adolfsson har tillhört flera kulturredaktioner bland andra Clarté och Zenit på 60-talet. Hon var under några år redaktör för Ord & Bild och har sedan verkat som litteraturkritiker på bland annat Dagens Nyheter och som kulturredaktör vid Sveriges radio.

Verk:
Livstycken – om kollektivets röster, varuvärldens myter, kvinnors liv och dikt. 1980
I hennes frånvaro. 1989
I gränsland – essäer om kvinnliga författarskap. 1991
Till Moskva. 1995
Till skilda orter – berättelser. 1998
Hör, jag talar! Essäer om litteraturens själ. 2003
Förvandling. 2005
En liten historia. 2009