Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

10 jun 2019

Svenska Akademien har tilldelat Erik Carlquist Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2019. Priset utgår ur Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste årens mottagare har varit Carina Burman (2015), Jan Henrik Swahn (2016), Mikael Johansson (2017) och Linnea Axelsson (2018). Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Erik Carlquist är översättare, född 1942. Han översätter från engelska, franska och tyska till svenska och har bland andra översatt William Godwin, Mary Shelley, David Hume och Jules Verne.

Senare översättningar i urval
Goethe, J.W.: Berättelser i landsflykt. 2016
Godwin, William: Den politiska rättvisan och dess inflytande på moralen och lyckan. 2017
Godwin, William: Mary Wollstonecraft: författaren av Till försvar för kvinnans rättigheter. En minnesteckning. 2017
Ruskin, John: Åt denne siste. 2018
Poe, Edgar Allan: Samlade noveller. 2018
Moszkowski, Alexander: Visdomens Öar: berättelsen om en äventyrlig upptäcktsresa. 2019