Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

15 jun 2020

Svenska Akademien har tilldelat Lena Biörnstad Wranne Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2020. Priset utgår ur Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste årens mottagare har varit Jan Henrik Swahn (2016), Mikael Johansson (2017), Linnea Axelsson (2018) och Erik Carlquist (2019). Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Lena Biörnstad Wranne är förste bibliotekarie, född 1956 och bosatt i Stockholm. Hon utbildade sig till bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås i slutet av 1990-talet och har nu lång erfarenhet av att, som specialbibliotekarie med stor kompetens inom arkitektur, organisera och förmedla kunskap. Biörnstad Wranne ansvarar sedan 2000 för utvecklingen av Arkitekturmuseets (numera ArkDes) bibliotek, som öppnade 1998. Hon ser det som en viktig uppgift att göra det enkelt och självklart för besökarna att använda biblioteket.

Biörnstad Wranne har även verkat i Forum för specialbibliotekschefer, representerat specialbiblioteken i Kungliga bibliotekets samverkansstruktur och är engagerad i den nordiska föreningen för konst- och arkitekturbibliotek, ARLIS/Norden.

Hennes idéer om hur arkitektoniska rum kan användas för att förmedla kunskap och förhållningssätt till information finns publicerade i Vi måste alla ta oss an pedagogrollen (bidrag i antologin Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling, Kungliga biblioteket 2015).