Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

22 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2014.

Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2009 Eva Adolfsson, 2010 Pär Bergman, 2011 Torsten Samzelius, 2012 Inger Alfvén och 2013 Janina Orlov. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Arne Johnsson är poet och bibliotekarie, född 1950 och bosatt i Lindesberg. Han bedrev universitetsstudier i engelska och litteraturvetenskap innan han studerade vid Bibliotekshögskolan i Borås. Under många år har han sedan arbetat som bibliotekarie i Lindesberg vid sidan om sitt författarskap.

Diktsamlingar under senare år:
Där med längtan spilld ut i larmet. 2004
Förvandlingar. 2005 (ny utgåva)
Bäras utan namn till natt och morgon. 2007
Reidjz. 2010
Minnena och ljuset. 2012