Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

26 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Henrik Swahn Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2016. Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste mottagarna har varit 2013 Janina Orlov, 2014 Arne Johnsson och 2015 Carina Burman. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Jan Henrik Swahn är författare och översättare, född 1959 och bosatt i Stockholm. Under flera år bedrev han studier i främst franska, polska och tjeckiska vid universitetet. I två omgångar på 90-talet var han redaktör för BLM och han har varit och är en återkommande medarbetare i flera tidningar och tidskrifter. Som översättare har han bland annat givit svensk språkdräkt åt författare som Hervé Guibert, Michal Haykowski, Bernard-Henri Lévy, Maria Nurowska, Olga Tokarczuk, Pia Tafdrup och Lucija Stupica.

Egna verk under senare år:
Vandrarna. 2001
Lingonkungen. 2003
Drakkvinnan. 2005
Manolis mopeder. 2008
Mitt liv som roman. 2011
Den som lever är fri! Sms:en till pappa. Med Felix Swahn, 2014