Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

2023-05-09

Norderäng Foto: Anneli Bashore 

Svenska Akademien har tilldelat Carina Norderäng Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2023. Stipendiebeloppet är på 125 000 kronor.

Carina Norderäng, född 1963 och bosatt i Visby, är bibliotekarie. Hon avslutade sin utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås 1990 med examensarbetet Debatten kring 1974 års Nobelpris i litteratur och är nu verksamhetsansvarig bibliotekarie på Gråbobiblioteket, ett integrerat folk- och skolbibliotek i Visby.

I sitt arbete på Gråbobiblioteket har Norderäng utvecklat ett nära samarbete med lärarna på skolan kring framför allt det läsfrämjande arbetet, och hennes insatser har under åren bidragit till att öppna dörren till läsning för många av skolans elever. Hon har medverkat i flera uppmärksammade läsfrämjande insatser där biblioteket har spelat en central roll, såsom ”Lilla Nobelpriset” och ”Läsmedaljen”. Ett av Norderängs senaste projekt är en bokcirkel för familjer med barn på lågstadiet vid Gråboskolan, en uppskattad aktivitet där barnen får stöd och uppmuntran i sin fritidsläsning av sina föräldrar. År 2015 tilldelades Norderäng Studieförbundet Vuxenskolan Gotlands folkbildningspris för sin roll som projektledare för Skaparfestivalen Gotland.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium utgår ur Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste årens mottagare har varit Linnea Axelsson (2018), Erik Carlquist (2019), Lena Biörnstad Wranne (2020), Torbjörn Flygt (2021) och Rebecca Alsberg (2022).

Svenska Akademien verkar för det svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02