Extra pris

13 feb 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Thure Stenström ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Thure Stenström är litteraturvetare, född 1927 och bosatt i Uppsala. Han blev fil.dr 1961 vid Uppsala universitet med avhandlingen Den ensamme – en motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. 1968-69 var han gästprofessor vid Harvard University och 1971-93 professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han blev teologie hedersdoktor i Uppsala 2001. Sedan 1963 har han varit medarbetare i Svenska Dagbladet.

Verk (urval):
Berättartekniska studier i Pär Lagerkvists, Lars Gyllenstens och Cora Sandels prosa. 1964
Romantikern Eyvind Johnson. Tre studier. 1978
Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-1950. 1984
Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap. 1996
I alma maters tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka. 2004
Ingemar Hedenius heliga rum. Sofokles-Kierkegaard-Mozart. 2011