Extra pris

11 apr 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per I. Gedin, Per Rydén och Nathan Shachar var sitt extra pris på 75 000 kronor för deras bidrag till kännedomen om två av det förra sekelskiftets litterära ledargestalter.

Per I. Gedin är bokförläggare och författare, född 1928 och bosatt i Stockholm. Han var bland annat chef för bokklubben Svalan 1953-60 och bokförläggare på Wahlström & Widstrands förlag 1961-1986. Därefter startade han Gedins förlag, som han drev till och med 1997. Per I. Gedin var ordförande för Svenska Bokförläggareföreningen 1990-1993 och blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 1999. Gedin var med och introducerade den första kvalitetspocketen i Sverige och hade en central roll vid bildandet av bokklubben Månadens bok. Han har under många år varit en inflytelserik debattör i bokbranschfrågor.

Verk
Den nya boken : en presentation och analys av pocketboken. 1966
Litteraturen i verkligheten : om bokmarknadens historia och framtid. 1975, ny upplaga 1997
Förläggarliv. 1999
Litteraturens örtagårdsmästare : Karl Otto Bonnier och hans tid. 2003
Verner von Heidenstam : Ett liv. 2006

Per Rydén är pressforskare och författare, född 1937 och bosatt i Lund. Han    blev fil. dr. i Lund 1974 och professor vid litteraturvetenskapliga institutionen där 1994.

Verk i urval
En kritikers väg : studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1883-1896. Diss. 1974
En kritikers värderingar : studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1897-1906. 1977
Vår dagliga läsning. 1981
En svensk presshistoria. Med Claes-Göran Holmberg och Ingemar Oscarsson. 1983
Domedagar : svensk litteraturkritik efter 1880. 1987
Text och verklighet : tolv reportageanalyser. Med Rolf Yrlid. 1992
Solskensolympiaden : essäer. 1994
Den svenske Ikaros : berättelserna om Andrée. 2003
Staffan Björcks bibliografi : 1937-1995. 2005
Carl Fehrmans bibliografi : 1938-2005. 2006
Verner & Oscar : en kärlekshistoria : Heidenstam och Levertin 1888-1906. 2006

Redaktörskap i urval
Levertin, Oscar, Poesi och kritik. 1975
Fyrar i litteraturen. Texter samlade tillsammans med Britt Dahlström. 1992
Perspektiv på Post- och Inrikes Tidningar. Redaktör tillsammans med Karl Erik Gustafsson. 1998
Den svenska pressens historia. 5 volymer. Redaktör tillsammans med Karl Erik Gustafsson.   2000-2003
Världens äldsta : Post- och Inrikes Tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-tal. Redaktör tillsammans med Karl Erik Gustafsson. 2005

Nathan Shachar, född 1951, är författare och journalist. Han har under olika perioder bott i Israel, Spanien och Latinamerika då han varit Dagens Nyheters korrespondent i dessa områden. För närvarande är han stationerad i Buenos Aires för tidningens räkning.

Verk
Israel in på livet. 1981
Framstegets orkan : tio essäer om det spanska Amerika. 1992
Mellanöstern. 1994
Vilsenhetens förklädnader : essäer om myter, modernitet och tradition i Mellanöstern. 1996
Den gåtfulla passionen : essäer om den spanska världen. 1998, utvidgad uppl 2005
Under stjärnorna : ett ofullbordat självporträtt av Fredrik Böök. 1998
Till jaguarernas land : essäer om regnskog, politik och människor i Latinamerika. 2001
Blodseld och nordisk längtan : Oscar Levertin och hans tid. 2006