Extra pris

6 jul 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pavel Stoyanov ett extra pris på 50 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Pavel Stoyanov är född 1953 och bosatt i Sofia i Bulgarien. Han har bedrivit akademiska studier såväl i Bulgarien som i Sverige och är för närvarande verksam vid institutionen för germanska och skandinaviska studier vid universitetet i Sofia.

Pavel Stoyanov har i sin forskning framför allt ägnat sig åt grammatiska frågor. Han har sysslat med tolkning bland annat i rättsliga sammanhang och även avancerad översättning av olika slags brukstext. Som hans viktigaste insats för svenskt språk och svensk kultur får man räkna den centrala roll han haft i uppbyggnaden av sektionen för skandinaviska studier vid universitetet i Sofia. Sektionen firade sitt 20-årsjubileum i april i år.