Extra pris

23 nov 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Lönnroth ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Lars Lönnroth är litteraturvetare och författare, född 1935 och bosatt i Göteborg. 1965 disputerade han med en avhandling om de isländska sagorna, ett forskningsområde som legat honom varmt om hjärtat. Efter att ha varit verksam vid University of California och Aalborgs universitet blev han 1982 professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Under många år har han varit medarbetare på Svenska Dagbladet och var 1991-1993 tidningens kulturchef. Tillsammans med Sven Delblanc var han redaktör för sjubandsverket Den svenska litteraturen 1987-1990, som sedan kommit ut i flera nya upplagor.

Bland Lars Lönnroths verk på senare år kan nämnas Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning 2005, Njals saga 2006, där han svarade för översättning och inledning samt nu senast Den poetiska Eddan 2016, där han har gjort översättningen samt skrivit inledning och kommentarer.