Anslag ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska 2022

Sök anslag för forskning i modern svenska
4 feb 2022

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2022 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla något av följande områden:

– förändring i samtida svenskt språkbruk
– språkvård i ett mångspråkigt Sverige
– förhållandet mellan engelska och svenska inom olika samhällsområden
– svenska språket i IT-samhället
– språkvård och svenska i skolan.

Även andra förslag inom stiftelsens intresseområden är välkomna. Intresseanmälan med en presentation av projektet sänds till: ansokan@svenskaakademien.se, med ämnesrad ”Anslag ur fonden för modern svenska” eller till Forskning i modern svenska, Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm.

Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast den 29:e april. Akademien fattar beslut under andra delen av maj månad. Samtliga sökande underrättas per brev eller epost. Projektpresentationen bör vara kortfattad men omfatta en precisering av frågeställningen, motivering (praktiskt och/eller teoretiskt intresse), teoretisk bakgrund, planerad metod samt tidsplan (inkluderat den beräknade tidpunkten för projektavrapportering).

Hela eller delar av anslaget kan sökas. Det är även möjligt att söka bidrag till en avgränsad del av ett större arbete. För mer upplysningar kontakta referensgruppens ordförande, ledamot Bo Ralph, bo.ralph@svenskaakademien.se.