Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Förändringar i Nobelkommitténs arbetsformer

2020-10-20

Akademien är mycket tacksam för det utomordentliga arbete de externa ledamöterna i Nobelkommittén utförde under det tidsbegränsade uppdraget för prisen 2018–2020. För att ytterligare stärka den globala överblicken kommer Akademien framöver att mer systematiskt anlita extern expertis på basis av områdeskompetens – specialistkunskap inom bestämda språkområden.

Nobelkommittén

Till ledamöter i Nobelkommittén för perioden 2021–2024 har utsetts Anders Olsson (ordförande), Ellen Mattson, Jesper Svenbro, Anne Swärd, Per Wästberg och Mats Malm (adjungerad). Nobelkommittén bereder prishanteringen i nära kontakt med Akademien, som i sin helhet utser en pristagare.

Externa områdesexperter

Nobelkommittén inrättar en grupp av områdesexperter om cirka 10 personer, som tillsätts i perioder om tre år. De är anonyma om de själva önskar det. En eller två experter tillsätts inledningsvis för vardera de afrikanska länderna, det spanskspråkiga området, det arabiska och persiska språkområdet, det östasiatiska språkområdet, det slaviska språkområdet och det indiska språkområdet.

Områdesexperternas uppdrag är att dels varje år i januari sända in en resonerande översikt, dels besvara frågor Nobelkommittén har om enskilda nomineringar och kandidater.