Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Förlikning mellan Svenska Akademien och Katarina Frostenson

2019-01-18

Svenska Akademien har gjort gällande att Katarina Frostenson är ansvarig för sekretessbrott genom närstående. Frostenson har förnekat sekretessbrott. Katarina Frostenson har å sin sida gjort gällande att Svenska Akademien har haft förpliktelser mot henne och åsidosatt dessa förpliktelser. Svenska Akademien förnekar detta.

Katarina Frostenson väljer nu att utträda ur Svenska Akademien. I samband med detta har Svenska Akademien och Frostenson samfällt kommit fram till att en rättslig prövning av ansvarsfrågorna inte har någon förnuftig mening i beaktande av de resurser det skulle ta i anspråk. Svenska Akademien och Katarina Frostenson har därför träffat en överenskommelse som innebär att Frostenson erhåller en ersättning uppgående till 12 875 kronor per månad samt stöd för fortsatt boende i den lägenhet som hon hyr av Svenska Akademien.

Svenska Akademien har vid denna överenskommelse utgått från det väsentliga förhållandet att Katarina Frostenson arbetat för Svenska Akademien under 25 år och bidragit med värdefulla insatser. Hon bör därför vara tillförsäkrad en rimlig pensionsliknande förmån.