Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

2022-12-14
14 dec 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ellen Frödin och Ingrid Svensson Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Stipendiebeloppet är på 60 000 kronor.

Ellen Frödin, född 1986, är fil.dr i litteraturvetenskap. Hennes forskning rör sig kring frågor om modernitet, materialitet, människa och natur.

Frödin disputerade 2022 med avhandlingen Sakernas sammanhang. Om ting, människor och materiella relationer hos Henry Parland, James Joyce och Virginia Woolf där modernistiska skildringar av föremål undersöks med utgångspunkt i nymaterialistisk teori.

Ingrid Svensson, född 1953, är bibliotekarie och fil.lic. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi med en avhandling om Klara Johanson som kritiker. Hon har varit verksam vid Kungliga biblioteket samt redaktör för tidskriften Biblis.

Svensson har skrivit om salonger, lesbisk historia och bokhistoria. Hon har givit ut boken Ett magiskt rum. Salonger i 1920-talets Paris (2017) och är nu aktuell med utgivning av Klara Johansons dagböcker i två delar (2022).

Stipendiet utgår ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse och delas ut för att främja vetenskaplig forskning inom i första hand musik-, teater- och litteraturhistoria samt för att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom dessa ämnen.

Om Akademiens priser: https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser/forteckning-over-akade...

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02