Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

2 jun 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sofia Roberg Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Stipendiebeloppet är på 60 000 kronor.

Sofia Roberg, född 1990, är litteraturforskare. Hon disputerade vid Stockholms universitet i januari i år på avhandlingen Besvärja världen: En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet, utgiven på Ellerströms förlag. Bland annat diskuteras här hur det ekologiska tänkandet och relationen mellan människan, naturen och fantasin i Christensens poesi ges uttryck som öppnar för såväl modernitetskritik som ett mer besjälat sätt att möta världen. Vid sidan av forskning och undervisning skriver Roberg litteraturkritik. Därtill var hon med och startade litteraturscenen Malmötxt. År 2015 debuterade hon själv som poet med samlingen Pärlemor (2015).

Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse delas ut för att främja vetenskaplig forskning inom, i första hand, musik-, teater- och litteraturhistoria samt för att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom dessa ämnen och utgår ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse.

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser: https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser