Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

2024-06-19

 Berglund Eskhult

Svenska Akademien tilldelar Karl Berglund och Josef Eskhult Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Stipendiebeloppet är på 60 000 kronor vardera.

Karl Berglund, född 1983 och bosatt i Uppsala, är biträdande universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han disputerade 2017 med avhandlingen Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur.

Berglunds forskning är litteratursociologiskt och inte sällan kvantitativt inriktad, och fokuserar på populärlitteratur, genre- och bokmarknadsfrågor, ljudböcker, översättningar och läspraktiker. På senare tid har han intresserat sig för metodfrågor och så kallad digital litteraturanalys, bland annat som grundare och koordinator för Uppsala Computational Literary Studies Group (UCOL).

Bland Berglunds böcker kan nämnas Mordförpackningar. Omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998–2011 (2016), Död och dagishämtningar. En kvantitativ analys av det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur (2017), och den nyligen utgivna Reading Audio Readers. Book Consumption in the Streaming Age (2024).

Berglund har också skrivit en mängd forskningsartiklar, rapporter och antologibidrag, de senaste åren exempelvis ”Genres at Work: A Holistic Approach to Genres in Book Publishing” (2021), ”Audiobook Stylistics: Comparing Print and Audio in the Bestselling Segment” (2021, tillsammans med Mats Dahllöf), ”Kvalitetslitteratur och medieformat” (2022), ”Larsson, Remade: A Computational Perspective on the Millennium Trilogy in English” (2024, tillsammans med Sarah Allison) och ”On Top of the World: Mapping the Nordic Crime Fiction Boom Based on Translation Data” (2024, tillsammans med Jesper Gulddal och Stewart King). Han har även bidragit med ett kapitel i The Cambridge Companion to World Crime Fiction (2022).

  

Josef Eskhult, född 1975 och bosatt i Uppsala, är forskare. Han disputerade 2008 vid Uppsala universitet med avhandlingen Andreas Norrelius’ Latin translation of Johan Kemper’s Hebrew commentary on Matthew. Edited with introduction and philological commentary.

Ett av Eskhults främsta arbeten efter avlagd doktorsexamen är en textutgåva av den svenske renässanshumanisten Georg Stiernhielms språkteoretiska skrifter med inledning och kommentarer: Georg Stiernhielm. Linguistic works i två volymer (2023). Han har också skrivit en mängd artiklar, senast Christian Ravius’ Turcic and Semitic Studies and his Work as an Orientalist in the Swedish State Service (2021) och tidigare Vulgar Latin as an emergent concept in the Italian Renaissance (2018), som utforskar renässansens uppfattningar om språkvariation i det antika latinet. Artikeln Augustine and the primeval language in early modern exegesis and philology undersöker hur Augustinus’ historieteologiska förklaring till att likställa hebreiskan med mänsklighetens urspråk upptogs i 1500- och 1600-talets bibeltolkning och språkforskning. Artikeln belönades med Vivien Law Prize år 2010 av Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas.

Eskhults forskning rör sig huvudsakligen kring utgivning och tolkning av texter på latin inom språkteorins och bibelexegetikens historia på 1600- och 1700-talen. Hans doktorsavhandling behandlar Johan Kempers hebreiska kommentar till Matteusevangeliet (1704), varvid en textutgåva av den latinska parallellöversättningen utarbetades.

I sin postdoktorala forskning har Eskhult behandlat språkforskningens teoretiska och metodologiska utveckling inom studiet av germanska och semitiska språk på 1600- och 1700-talen och därvid fortsatt att bygga broar mellan forskning på latin såsom det tidigmoderna Europas lärdoms- och vetenskapsspråk och angränsande discipliner. Han håller för närvarande på att avsluta ett större forskningsprojekt i tre volymer om den nederländske orientalisten Albert Schultens (1685–1750) såsom förnyare av bibelhebreisk filologi i allmänhet och banbrytare för hebreisk etymologi och lexikografi i synnerhet.

Eskhult har också inlett ett forskningsprojekt om den ovannämnde Johan Kempers hebreiska översättningar av Matteusevangeliet och Hebréerbrevet (1703–1713) från syriska som originalspråk och ämnar publicera dessa i en textkritisk utgåva med engelsk översättning och språkfilologisk kommentar.

 

Stipendiet utgår ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse och delas ut för att främja vetenskaplig forskning inom i första hand musik-, teater- och litteraturhistoria samt för att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom dessa ämnen.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02