Framflyttad högtidssammankomst

27 nov 2020

2020 års högtidssammankomst är på grund av rådande pandemi framflyttad till den 15 april 2021. Det blir också då som Ingrid Carlberg och Steve Sem-Sandberg inträder som ledamöter.