Gerard Bonniers pris

20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ronny Ambjörnsson Gerard Bonniers pris för år 2019. Priset utgår ur en fond som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit Lars Svensson (2015), Steve Sem-Sandberg (2016), Ulrika Wallenström (2017) och Ellen Mattson (2018). Prisbeloppet är 300 000 kronor.

Ronny Ambjörnsson är idéhistoriker och författare, född 1936 och bosatt i Stockholm. Han disputerade 1974 vid Göteborgs universitet på en avhandling om Ellen Key, ett ämne han senare återvänt till i artiklar och en biografi. 1977 blev han docent vid Umeå universitet och arbetade sedermera som professor i idé- och lärdomshistoria vid lärosätet fram till sin pensionering 2001.

Ambjörnsson har också varit verksam som skribent i dagspressen, främst Dagens Nyheter, samt skrivit ett stort antal böcker. Bland titlarna kan nämnas självbiografin Mitt förnamn är Ronny från 1996 och Den skötsamme arbetaren från 1988. Hans senaste verk är Den hemliga trädgården: om trädgårdar i litteratur och verklighet (2015) och Visdomens hus: muslimska idévärldar 600–2000 (tillsammans med Mohammad Fazlhashemi, 2017). Han har tilldelats flera priser, bland dem Längmanska kulturfondens pris (2000), Övralidspriset (2006) och Stora historiepriset (2017).