Gerard Bonniers pris

20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Granath Gerard Bonniers pris för år 2008.

Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Jan Stolpe, 2004 Lennart Sjögren, 2005 Eva Österberg, 2006 Lars Gustafsson och 2007 Carl-Henning Wijkmark. Prisbeloppet är 200 000 kr. 

Olle Granath är konstvetare, född 1940 och bosatt i Stockholm. Efter studier i konsthistoria och estetik blev han konstkritiker för Dagens Nyheter under många år. Han var även chefredaktör och ansvarig utgivare för Konstrevy under några år på 1960-talet. 1980 utnämndes han till museidirektör och chef för Moderna museet och 1989 blev han överintendent för Statens konstmuseer och chef för Nationalmuseum, en tjänst han innehade fram till 2001. Från 2005 är han ständig sekreterare i Konstakademien

Verk i urval
Svensk konst efter 1945 – en konstkritisk essä. 1975
Utblickar över konst och konstnärer. 1979
Olle Kåks – ett konstnärsporträtt. 1980
Per Kirkeby – att skapa ett rum. 1990
Slutbok – tio år med Moderna museet. 1991
Einar Kihlman, retrospektivt. 1995
August Strindberg – painter, photographer, writer. 2005
C. F. Hill – en saga. 2006
Hundens blick – strövtåg i ”samtiden”. 2008