Gerard Bonniers pris 2020

24 feb 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carola Hansson Gerard Bonniers pris för år 2020. Priset utgår ur en fond som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit Steve Sem-Sandberg (2016), Ulrika Wallenström (2017), Ellen Mattson (2018) och Ronny Ambjörnsson (2019). Prisbeloppet är 300 000 kronor.

Carola Hansson är författare och litteraturvetare, född 1942 och bosatt i Stockholm. 1975 doktorerade hon med en avhandling om den ryske symbolisten Fedor Sologubs novellkonst. Sin skönlitterära debut gjorde hon 1983 med romanen Det drömda barnet. Genombrottet kom 1994 med Andrej – en roman som har en av Lev Tolstojs söner som huvudperson och som tillsammans med romanerna Med ett namn som mitt (2009) och Masja (2015) utgör en triptyk med familjen Tolstoj i centrum. Minnet har en central plats i Hanssons skrivkonst, såväl i åkallad som i bortträngd form. Det sistnämnda gäller inte minst romanen Steinhof (1997) vars huvudperson, efter att ha flytt Ungern i samband med revolten 1956, gifter in sig i en österrisk borgerlig familj i vilken hon aktivt uppmuntras att försöka glömma sitt förflutna. Hanssons senaste bok är Minnestrådar från 2020. Hon har tilldelats en lång rad priser och utmärkelser, bland annat Övralidspriset (2011), Samfundets De Nios stora pris (2016) och stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris (2018).