Gerard Bonniers pris

20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Johannisson Gerard Bonniers pris för år 2011. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Lars Gustafsson, 2007 Carl-Henning Wijkmark, 2008 Olle Granath, 2009 Claes Hylinger och 2010 Ulf Eriksson. Prisbeloppet är på
200 000 kr.

Karin Johannisson är idé- och lärdomshistoriker och författare, född 1944 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil.dr 1975 vid Uppsala universitet med avhandlingen Magnetisörernas tid – den animala magnetismen i Sverige, där hon nu är professor i idé- och lärdomshistoria. Hon har skrivit ett stort antal böcker, varit redaktör för flera kulturvetenskapliga utgåvor och författat en mängd artiklar i fack- och dagspress inom sitt område.

Verk i urval:

Det mätbara samhället; statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa. 1988
Smittad – AIDS och den historiska erfarenheten. 1989
Den mörka kontinenten – kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. 1994
Kroppens tunna skal – sex essäer om kropp, historia och kultur. 1997
Nostalgia – en känslas historia. 2001
Tecknen – läkaren och konsten att läsa kroppar. 2004
Melankoliska rum – ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. 2009
Hemligheter – om det hemlighetsfullas betydelse. 2010