Gerard Bonniers pris

20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Klaus-Jürgen Liedtke Gerard Bonniers pris för år 2014. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Ulf Eriksson, 2011 Karin Johannisson, 2012 P. C. Jersild och 2013 Tore Frängsmyr. Prisbeloppet är på 200 000 kr.

Klaus-Jürgen Liedtke är översättare och poet, född 1950 och bosatt i Berlin. Under flera år bedrev han studier i skandinavistik och germanistik vid universiteten i Kiel, Uppsala, Berlin och Åbo. Han har varit engagerad i Mare Balticum och dess vice ordförande och även deltagit i uppbyggandet av Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby.

Som översättare har Klaus-Jürgen Liedtke arbetat med verk av flera svenska författare, som han översatt till tyska. Bland annat gäller detta Carl Jonas Love Almqvist, Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf, Horace Engdahl, Kjell Espmark, Göran Sonnevi, Erik Johan Stagnelius och August Strindberg.