Gerard Bonniers pris

20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Svensson Gerard Bonniers pris för år 2015. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2011 Karin Johannisson, 2012 P. C. Jersild, 2013 Tore Frängsmyr och 2014 Klaus-Jürgen Liedtke. Prisbeloppet är på 200 000 kr.

Lars Svensson är lexikograf och språkvetare, född 1938 och bosatt i Malmö. Han blev fil.dr i nordiska språk vid Lunds universitet 1981 med avhandlingen Ett fall av språkvård under 1600-talet. Under åren 1993-1999 var han chef för arbetet med Svenska Akademiens ordbok, SAOB, i Lund. Han har även skrivit ett antal artiklar och kapitel i olika språkvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:
Bibliografiska hjälpmedel rörande svenska språket. 1972
Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade
         skriftprov
. 1974
Förteckning över bibliografier rörande 1700-talets bokproduktion.1985