Göran Malmqvist, 1924-2019

18 okt 2019

Göran Malmqvist, ledamot av Svenska Akademien, har avlidit. Han tog sitt inträde 1985 då han efterträdde litteraturforskaren Henry Olsson på stol nr 5.

Göran Malmqvist var språk- och litteraturforskare, sinolog, översättare och professor emeritus vid Stockholms universitet. Hans forskning kom till stor del att inrikta sig på klassisk kinesisk filologi, syntax och semantik. Han översatte över fyrtio kinesiska verk från olika tidsperioder till svenska och har också författat eller bidragit till ett flertal standardverk inom kinesisk språkvetenskap och litteraturhistoria. Dessutom skrev han själv skönlitterärt, exempelvis Haiku för ros och oros skull (2002) samt Guldfisken som älskade att sjunga Mozart : femtio kortromaner (2013).

Göran Malmqvist gjorde en ovärderlig insats som ledamot av Svenska Akademien och som förmedlare av kinesisk litteratur till en svensk läsekrets.